Adatvédelmi tájékoztató

Bevezetés

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az AGRO. bio Hungary Kereskedelmi és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe a. Uniós adatvédelmi rendeletet az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 számú rendeletét és a 29-es munkacsoport állásfoglalásait, valamint a tagállami kapcsolódó és jogharmonizációt célzó törvényeit, rendeleteit és ajánlásait.

A jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által jogszabályban meghatározott feladatainak elvégzése során valamint az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden természetes személy számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyenek az érintettek személyes adataihoz fűződő jogai és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak elektronikus, gépi és kézi adatkezelés során (adatvédelem).

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei, partnerei személyes adatainak védelmében, személyes adataikat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan adatbiztonsági adatvédelmi, technikai és szervezési intézkedést, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 

Szervezet bemutatás

Adatkezelő

Az adatkezelő neve:                                                  AGRO. bio Hungary Kereskedelmi és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:                                                                 Szombathely, Hollán Ernő utca 21.

Az Adatkezelő elektronikus elérhetősége:             info@agrobio.hu

Adatkezelési tevékenységét az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (GDPR-Általános Adatvédelmi Rendelet) alapján a 29-es munkacsoport állásfoglalásainak figyelembe vételével végzi.

 

Adatvédelmi képviselő adatai

Az AGRO. bio Hungary Kereskedelmi és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelő 2018 május 25. napjával kinevezett Adatvédelmi felelőssel rendelkezik Adatvédelmi Tisztviselő kinevezésére nem kötelezett.

Adatvédelmi Felelős az adatvedelem@agrobio.hu email címen érhető el.

A weboldal működésével kapcsolatos általános adatvédelmi tájékoztató

 

A kezelendő adatok meghatározása

A portál látogatása során a szerveren biztonsági okokból rögzítjük az Érintett hálózati identitását: számítógépének IP-címét és az Érintett által használt szoftverkörnyezetet, valamint látogatásának időpontját, és a megtekintett oldalak címét. Ezeket az adatokat elektronikus formátumban tároljuk szerverünkön, bizonyos idő elteltével már csak aggregált formában. Az adatokat csak jogerős bírósági megkeresés esetén adjuk ki.

Látogatása során ellenőrző fájlt (cookie) kaphat weboldalunktól, az oldalunk látogatottságát mérő külső, független auditáló szolgáltatásoktól (Google Analytics). A cookiek elfogadása nem kötelező (böngészőprogramjában letilthatja), ám egyes szolgáltatásaink csak ezek elfogadásával vehetők igénybe. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: Google Analytics

Adatai eljuthatnak hozzánk úgy is, ha felveszi velünk a kapcsolatot, esetleg elektronikus formátumban iratokat küld meg nekünk, melyeken a személyes adatai is szerepelnek.

Munkatársaink a tudomásukra jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezelik, nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek az Érintett hozzájárulása nélkül nem történhet meg. A személyes kapcsolatfelvétel során az adatvédelmi törvényt szem előtt tartjuk.

Az adatkezelés célja, és jogalapja

A szerver által automatikusan rögzített adatokat a szerver biztonságos üzemeltetése érdekében átmenetileg tároljuk. Valamennyi más adatot (regisztráció, hírlevél megrendelés) a szolgáltatások működtetése (hírlevél kézbesítése, fórum, hozzászólások használatának biztosítása), illetve a felhasználók azonosítása érdekében rögzítjük.

A fórum hozzászólások során hozzánk került aktuális IP címet a kulturált, felelős hozzászólások biztosítása, valamint a fórum biztonsága érdekében rögzítjük.

A személyes kapcsolatfelvétel során a tudomásunkra jutott adatokat kapcsolattartásra, valamint szerkesztői munkánk során használjuk fel.

Az adatkezelés időtartama:

 Az Érintett által önként megadott adatokat addig őrizzük, amíg nem kéri törlését: hírlevelünk esetében leiratkozáskor törlődik az Érintett címe, ha pedig regisztrációja törlését kéri, a felhasználói neve megmarad, hiszen az egyes hozzászólásokat csak így lehet megkülönböztetni. Minden más adat - e-mail címe és az önként megadott információk - törlődnek. A szerver által automatikusan rögzített adatok 30 napig állnak rendelkezésünkre, ezt követően csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrizzük meg őket. Az adatkezelés célja olyan integritásirányítási rendszer fenntartása és üzemeltetése, amelynek része az elektronikus kommunikáció kronologikus áttekinthetősége. Jogalapja a szervezet jogos érdeke. Érintett bármikor kérheti adatainak törlését ebben az esetben is, ez azonban csak a törvényben lefektetett, helyreigazításra vonatkozó mindenkori határidő eltelte után történik meg.

 

A weboldal működésével kapcsolatos funkcionális adatvédelmi tájékoztató

 

A hírlevél szolgáltatás során használt személyes adatait (név és e-mailcím) hozzájárulás jogalapon kezeljük a hozzájárulás visszavonásáig.  Az adatkezelésre önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

 

Weboldal elérhetősége: http://agrobio.hu/hu/

Adatkezelés célja: A weboldal fő célja a tájékoztatás és kapcsolatteremtés, a látogatókkal (Érintett). A termék ismertetők, tájékoztató és oktató anyagok gazdákhoz (Érintettekhez) történő eljuttatása. Hírlevelek kiküldéséhez szükséges regisztráció.

 

Hírlevél szolgáltatás adatvédelmi alapadatai:

Adatkezelés célja: Hírlevél kiküldése, ill. regisztrációhoz kötött weboldal tartalmak (speciális hírek, vitaanyagok) biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása felhasználói regisztráció által.

Adatkezelő által kezelt személyes adatok: Név, Email cím

Adatok kezelésének időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, vagy törlési kérelemig.

Adatfeldolgozó: WEB hosting szolgáltató, üzemeltető fejlesztő (Web Hosting Kft. 1116 Budapest, Talpas u. 3. adószám: 24954013-2-43)

 

Webshop adatkezelése

 

Weboldal elérhetősége: http://agrobio.smartwebshop.hu/webshop/

Az adatok kezelésének célja

Az AGRO. bio Kft., mint az http://agrobio.smartwebshop.hu/webshop/ oldal üzemeltetője által az ügyfélnek kínált, szolgáltatás nyújtására irányuló értékesítési szerződés létrehozása, rendelések felvétele, teljesítése.

Az Érintett személyes adatait különböző helyzetekben különböző célokból kezeljük. Amennyiben weboldalunkat használja, amelyen sütiket alkalmazunk, az adatok felhasználásával nyomon követjük a látogatottságot és javítjuk a szolgáltatásainkat. A regisztrált felhasználók adatait a fiók kezelése és a kapcsolódó funkciók biztosítása érdekében használjuk. A vásárlok, adatait arra használjuk, hogy a rendelésüket kezeljük, védjük a jogi igényeinket és teljesítsük a törvényes kötelezettségeinket.

 

A kezelendő adatok meghatározása

Az adatkezelő által kezelendő adatok: amelyek lehetővé teszik a biztos azonosítást és kapcsolattartást, vásárlást ezek közé név, születési dátum az e-mail cím, telefonszám,  cím adatok, számlázási cím, (Irányítószám, város, Cím).

 

Az adatkezelés célja, és jogalapja

Tevékenységünk során a személyes adatokat különféle célokra és különböző jogalapok alapján kezeljük: A vásárlása során a szerződés teljesítése érdekében, jogos érdekjogalapon és jogszabályi kötelezettség jogalapon kezeljük az Érintettek adatait a rendelésük teljesítése érdekében, A jogi kötelezettségek teljesítése érdekében a személyes adatokat a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott ideig őrizzük (számviteli tv. Alapján 8 évig kezeljük). Ezen időtartam elteltével az adatokat jogos érdekünk alapján tovább is megőrizzük a jogaink védelme, belső nyilvántartás és ellenőrzések céljából, ami 5 év.  Bírósági, hatósági, vagy egyéb eljárások esetén az Ön személyes adatait az ilyen eljárások időtartamához szükséges mértékben igazodva kezeljük az általános elévülési idő elteltét követően is. Jogos érdekeink közé tartozik a jogi igények érvényesítése és a szolgáltatások megfelelő ellátásának ellenőrzése is. 

A jogos érdek jogalapon kezelt adatok tekintetében az Érintett jogosult tiltakozni.

 

 

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama, amíg az ügyfél a hozzájárulását vissza nem vonja. Az adatkezelés az ügyfél általi regisztrációval veszi kezdetét.  Haladéktalanul törlésre kerülnek az ügyfél adatai abban az esetben, amennyiben az ügyfél az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatát visszavonja. Az adatkezelés törlésével az adatkezelés véget ér.

 

Üzleti folyamatokban történő adatkezelés

 

Az AGRO. bio Hungary Kereskedelmi és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság saját fejlesztésű

baktériumtrágya készítményeit, biostimulátor lombtrágyákat és egyéb termést fokozó készítményeket forgalmaz. A mezőgazdasági termelőkkel, gazdákkal a közvetlen kapcsolatot területi képviselőin és értékesítési szervezetén keresztül biztosítja. A területi képviselők a partnerek személyes adatait kezelik, megrendeléseket vesznek fel és felügyelik a kiszállítást. Tevékenységük során egyaránt kezelnek hozzájárulás jogalap alapján adatokat (partner kapcsolat bővítése céljából) ugyanakkor a kereskedelmi szerződések megkötésétől kezdődően azokat a személyes adatokat kezelik papír és elektronikus formában, amelyek a szerződések teljesítése érdekében elengedhetetlenül szükségesek. Valamennyi megrendelést CRM rendszerében felrögzít és tárol.

 

Fontos figyelmeztetések:

Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett metódus az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem teszünk.

 

Az adatfeldolgozók köre:

 

Weboldali adatfeldolgozók

A szerver által rögzített és egy hónapig tárolt adatokhoz a szerverüzemeltetést végző adatfeldolgozó WEB hosting szolgáltató (Web Hosting Kft. 1116 Budapest, Talpas u. 3. adószám: 24954013-2-43) rendszergazdája fér hozzá, ezzel kapcsolatos tevékenységét az adatkezelő utasításainak és az adatkezelővel fennálló szerződés végét meghaladóan 30 napig végez. A fejlesztési és karbantartási feladatokat szerződés alapján WEB fejlesztő és üzemeltető (Web Hosting Kft. 1116 Budapest, Talpas u. 3. adószám: 24954013-2-43) végzi, mint adatfeldolgozó ezen tevékenysége során az adatfeldolgozó kijelölt rendszergazdája fér hozzá a tárolt adatokhoz, tevékenységét az adatkezelő utasításainak és az adatkezelővel fennálló szerződés végéig látja el. A WEBSHOP adatkezelője a: Smartfront Kft, 1132 Budapest, Váci út 18

 

Szállítmányozással megbízott adatfeldolgozók

A megrendelt termékek szállítását külső szállítmányozó partnerek végzik, részükre a szállításhoz szükséges személyes adatok átadásra kerülnek. A velük kötött keretszerződés adatvédelmi kiegészítése tartalmazza a GDPR által meghatározott adatfeldolgozói kötelezettségeket és a szerződés teljesítése megszűnése esetén az adatfeldolgozónak minden személyes adatot, dokumentumot adathordozó formától függetlenül vissza kell adni az Adatkezelőnek és a saját rendszerében helyreállíthatatlanul kell törölni vagy megsemmisíteni. Szállítmányozó adatfeldolgozó a Magyar Posta és a GLS akik ezen tevékenységét a rájuk vonatkozó tagállami törvény és jogszabályi környezetnek megfelelően végzi.

 

Adatbiztonsági tájékoztató

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásukhoz szükségesek. A Felhasználó által megadott adatokért, azok helyességéért, teljességért és valódiságáért a Felhasználó felelős. A tévesen megadott adatokból eredő károkért az Adatkezelő akkor sem felel, ha az adat téves jellegét felismerhette.

 

Az adatvédelmi nyilatkozat egyoldalú módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. A módosítást az adatkezelő minden esetben az hatálybalépést megelőzően 15 nappal elérhetővé tesz a weboldalán a hatályban lévőtől függetlenül. A hatályát vesztette tájékoztatót archiválja. A módosítás hatályba lépését megelőzően és azt követően is joga van visszavonni a hozzájárulással kezelt adatok tekintetében. Amennyiben nem vonja vissza úgy elfogadottnak kell tekinteni a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.

Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett metódus az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem teszünk.

 

Adatvédelmi incidens bejelentése

Tekintettel arra, hogy adatvédelmi incidensek bármelyik adatkezelőnél előfordulhatnak és ilyen esetekben az adatkezelőknek gyorsan kell reagálniuk, fontos, hogy mint adatkezelő mindent megteszünk az incidensek megelőzésére. Az adatkezelő belső szabályzatban rendezte az incidensek kezelésével kapcsolatos teendőket, felelősségi köröket (ez tartalmazza a hatóság felé történő bejelentéssel kapcsolatos tennivalókat és az érintettek tájékoztatásával kapcsolatos lépéseket is) Az incidensek belső nyilvántartási rendjét ki kialakította.

Ugyanakkor kérjük felhasználóinkat, hogy amennyiben bármilyen arra utaló jelet éreznek weboldalunk használata során, amely arra utal, hogy

 •  személyes adataik feletti rendelkezés elvesztették vagy a jogaik korlátozását észlelik 
 • a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést tapasztalnak 
 • adatok bizalmas jellegének sérülését, feltételezik

Azt az adatkezelőnek haladéktalanul jelezzék, hogy megtehessük a szükséges lépéseket.

Jelzéseiket az adatvédelmi képviseletünkre legyenek szívesek megküldeni az adatvedelem@agrobio.hu  elektronikus e-mail címre

Érintettek jogai és általános jogorvoslati lehetőségei

A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…).

 

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen,

 

 

Az Érintett jogorvoslati lehetőségei

Amennyiben az Érintettet tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

 • Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését
 • Hozzájárulás jogalapján kezelt adatok tekintetében kérheti a személyes adatok törlését. Visszavonhatja hozzájárulását.
 • Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.
 • A Felhasználó személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki - vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította. Amennyiben a Felhasználó Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. A perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti bíróság előtt is megindítható.

 

Ezt a közleményt (és minden kiegészítő adatvédelmi nyilatkozatot) időről időre frissíthetjük. Értesítjük Önt a változásokról, ahol a jog kötelez minket erre. Javasoljuk, hogy rendszeresen látogassa meg ezt az Adatvédelmi tájékoztatót.

 

Adatvédelmi főhatóság

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu